Adresa e degëve

Dega Adresa Telefon Faks
Manastir rr.Voden nr.26 047-242-249 047-242-249
Manastir Bulevar 1-Mai nr.146 047-242-249 047-242-249
Veles rr.Asnom nr.9 043 235-400 043 235-400
Gjevgjeli rr.Vllado Kantarxhiev nr. 10 034 218-515 034 218-515
Gostivar rr. Ilindenska p.n 042 222-266 042 222-267
Gostivar rr. Goce Delçev nr.104/2/6 042 222-266 042 222-267
Dibër rr. 8 Shatrori p.n. 046 835-400 046 835-400
Demir Hisar rr.Bitolska p.n. 071 549-512
Kavadar rr. Zapaden bulevar nr.129 043 420-215 043 420-215
Kavadar rr. Cano Popristov nr. 7 043 420-600 043 420-600
Kërçovë bul. Oslloboduvanje nr. 36 045 228-686 045 228-686
Koçan rr. Todosie Naumov nr. 1 033 279-883 033 279-883
Kumanovë rr. 11 Tetori.1/2-7 lok. c.krst-par.14618 031 429-995 031 429-995
Kumanovë rr. Branko Bogdanski-Gucman nr. 81 031 429-995 031 429-995
Kumanovë rr. Zhelezniçla nr. 14 031 429-330 031 429-330
Negotine rr. Aco Axhi Ilov p.n. 043 371-170 043 371-170
Оhër bul. Turistiçka nr. 6 046 230 800 046 230 801
Pehçevë rr. Boris Kidriç nr. 6 033 442-069 033 442-069
Prilep bul. Marshal Tito nr. 14 В 048 421-304 048 421-304
Radovish rr. 8 Shtatori nr. 82 032 630-176 032 630-176
Resnjë rr. Josif Josifovski nr. 1/1 076 427-364 047 455-140
Sveti Nikole rr. Plloshtad Ilinden nr. 19 076 427-681
Shkup bul. Aleksandar Makedonsi - Avtokomandë 076 345-303
Shkup rr. Brigada Shqipëtare nr. 3 - Çair 078 280-439
Shkup rr. Krste Asenov nr. 12/2-1 - Чаир 075 448-022
Shkup rr. 1 nr.186 - Araçinë 070 679-892
Shkup rr. Juzhnomoravski brigade nr. 3 А – Singjeliq 072 564-209
Strugë rr. Proleterski brigadi nr. 10 046 783-203 046 783-203
Strumicë rr. Leninova nr. 108 034 340-519 034 340-519
Tetovë rr. JHA nr.28/4 044 350-200 044 350-201
Тetovë nr. 29 Nëntori nr. 115 075 320 378
Теtovë rr. Lubo Bozhinovski - PISH p.n. 075 380 834
Теtovë rr.103 nr. 23/lok 1 – Zhelinë 044 350-200
Shtip rr. Partizanska p.n. 032 380-940