• dua
  • dua
  • dua
  • dua

Shpejtësi dhe fleksibilitet

Shpejtësia dhe fleksibiliteti i punës, struktura arsimore e të punësuarve, avansimi profesional i kuadrove, futja e llojeve dhe moduseve të reja të sigurimeve. Të gjitha këto i mundësojnë kompanisë një pozitë njohëse në treg.

Detyra jonë

Punojmë për të siguruar kualitet me kushte më të volitshme për klientët tanë, fusim metoda dhe standarde më bashkëkohore për punë. Prania jonë në treg ju ofron siguri dhe ardhmëri të sigurt.

Vizioni ynë

Ne kemi vizion të ndërtojmë kompani të sigurimit që në treg do të njihet me dhënien e shërbimeve të sigurimit të cilësisë më të madhe. Ndërtojmë ardhmëri të suksesshme dhe të sigurtë për ne dhe për bashkëpunëtorët tanë.

  • Sigurim i pronës
  • Automjetet motorike
  • Sigurimi i udhëtimit
  • Sigurim nga aksidenti
  • Transporti i sigurimeve
  • Осигурување одговорност од дејност
  • Sigurimi i kulturave dhe frutave

Pse EUROSIG SHA