Оглас за работа

Д.О ЕУРОСИГ АД Скопје има потреба од вработен и за таа цел објавува оглас за работна позиција:

Позиција Опис Датум на објава До
Сметководител
  • Оглас за сметководител 
  • 26.05.2016 31.05.2016
    Администратор
  • Оглас за адинистратор 
  • 01.06.2016 07.06.2016
    Застапници
  • Оглас за застапници 
  • 24.07.2017 03.08.2017